มิถุนายน 26, 2016

Vision & Mission

บริษัท แอปเปิ้ล4 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


                  ได้มองเห็นความตั้งใจของนักธุรกิจ บริษัทจึงสร้างระบบในการพัฒนาบุคลากร สินค้า เทคโนโลยีอันล้ำสมัย โดยมีแนวปณิธานของผู้ก่อตั้งคือ ต้องการก่อตั้งและดำเนินธุรกิจควบประสานรูปแบบใหม่ที่มีความมั่นคงและเป็นธรรม จากแรงบันดาลใจของผู้ก่อตั้งที่ต้องการสร้างบริษัทที่มีมาตรฐานสูง และสามารถส่งมอบความสำเร็จอย่างยั่งยืนให้แก่นักธุรกิจอิสระ โดยให้บริการในกลุ่มผลิตภัฑณ์อุปโภคและบริโภคที่ผ่านการคัดสรรคุณภาพระดับดีเยี่ยมและมาตรฐานสูงจากทั่วทุกมุมโลก ด้วยแผนธุรกิจซึ่งเป็นแผนการจ่ายผลตอบแทนที่เป็นนวัตกรรมแห่งยุค ซึ่งสามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคง แบบไร้ขีดจำกัดตามแรงปรารถนา ทั้งนี้บริษัทฯ มีปรัชญาทางธุรกิจที่มุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คน เพื่อให้ก้าวไปสู่การเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ช่วยให้นักธุรกิจบรรลุเป้าหมายทั้งทางด้านการเงิน การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุข โดยผ่านกระบวนการของการเรียนรู้แล้วลงมือทำเพื่อทำให้เกิดการเติบโตในอนาคต   


วิสัยทัศน์

บริษัทฯ เป็นหนึ่งในธุรกิจควบประสานรูปแบบใหม่ เราพร้อม พัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นหนึ่งใน ปัจจุบันและอนาคต ให้เป็นที่รู้จักในฐานะผู้สร้าง แรง บันดาลใจ ให้คนทั่วไปมีจิตวิญญาณพัฒนาและเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของผู้คน


พันธกิจ

มุ่งมั่น ตั้งใจ พัฒนาทีมงานองค์กรที่มีคุณภาพด้วยระบบการฝึกอบรมการพัฒนาคนที่มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นโอกาสในการสร้างการดำเนินชีวิตที่มั่นคง และประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน


ปณิธานของบริษัท

บริษัทฯ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเป็น บริษัทฯ ชั้นนำ แนวหน้าของเอเซียในธุรกิจควบประสานรูปแบบใหม่โดยจะส่งเสริมสังคม สร้างสรรค์เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมนักธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่าง สูงสุด