01-08-62 การลาออกจากสถานภาพสมาชิกสำหรับท่านที่ไม่มียอดสั่งซื้อหรือไม่ได้รับคอมมิชชั่น ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป