สิงหาคม 14, 2019

4 PLATFORM

Apple4

ONLINE MARKETING

“ตลาดออนไลน์” ที่เปิด 24 ชั่วโมง เป็นรูปแบบธุรกิจที่สามารถนำพา เจ้าของกิจการ และลูกค้า มาพบกัน


Apple4

FRANCHISE

“การขยายหน้าร้าน” โดยใช้ระบบที่เหมือนกัน ทั้ง Online และ Offline เพื่อให้ธุรกิจทำงานได้อย่างมีระบบระเบียบ


Apple4

NETWORK MARKETING

“ธุรกิจเครือข่าย” เป็นธุรกิจที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจที่สร้างรายได้จำนวนมากโดยไม่ต้องมีความเสี่ยง และไม่ต้องลงทุนเงินมาก


Apple4

VALUE ADDED

“การเพิ่มมูลค่า” กำไรจากการขายสินค้า / การสร้างแบรนด์ / การใช้เงินทำงาน